Obrazová výpověď pokorného bojovníka
 
Tak to bylo první, co mne napadlo, když jsem chystal výstavu, psal úvodní slovo a věšel Michalovy obrazy. Trochu jsem si na sebe upletl bič, protože rád nechávám volně plynout dojmy i pojmy tak, jak na mne vystavené artefakty působí, se všemi asociacemi, které se při tom nabízí, spoléhaje na bezprostřednost odchytávaných myšlenek.
S Michalovou tvorbou jsem měl možnost se poprve setkat asi před pěti lety, kdy mne jeho práce zaujaly svoji zvláštní intenzitou, která není ani tak vidět, jako spíš z jeho obrazů vyzařuje. Vím, je to možná trochu neobvyklé hovořit o tom, co není vidět, zvlášť když jde o obrazy, tedy záležitost určenou pro oko diváka; dobré vizuální umění však není dobré jen formou, resp. tím, co vidíme, ačkoli to je to první, dobré vizuální umění je dobré právě tím, co vidíme a cítíme, pokud chcem a můžem, ještě jaksi mimo samotnou hmotu artefaktů. Je to ona přidaná hodnota, která se těžko konkretizuje a která v díle buď je, nebo není. Náš přední teoretik a guru výtvarného umění Jindřich Chalupecký to nazýval šamanstvím.  A Michalovy věci rozhodně šamanské jsou. Proč tomu tak je, není důležité pitvat, důležité je, že tomu tak je. Samozřejmě, že autorovy prožitky a životní zkušenosti se zákonitě musí nějak vepsat do jeho tvorby, a to v rovině fyzické i psychické. Jen dobrý autor však dovede tyto faktory přetavit do výpovědi neukecané, intenzivní a schopné oslovit i bez konkrétního sdělení typu, že obraz je o koze či o voze ... Je cítit že Michalovy práce nejsou jen formou jakési terapie, ale že právě dík onomu šamanství jsou to díla schopná samostatné existence a že i přes určité chvění až neklid to nejsou disharmonické, zneklidňující vysavače, nýbrž dárci pozitivních vibrací. Abych alespoň trochu  zachoval seriozní umělecko-teoretickou rovinu a uspokojil naši přirozenou potřebu věci škatulkovat, vězte, že Michal Havlíček je svojí tvorbou, mimo jiné i proto, že je autodidakt, představitelem, a to naprosto ukázkovým, oblasti která se nazývá Art brut. A tím bych i skončil s vědomím, že vše podstatné jsem verbalizoval. Vlastně ne ... děkuji, že jste navštívili tuto galerii ... a někdy se znovu vrátíte. Michalovi přeji zdar a sílu v další tvorbě i v životě.
  
S úctou a respektem  Štěpán Málek
 

 

Art brut je uměle vytvořenou kategorií pro nezařaditelné či těžko pochopitelné projevy tvůrců, kteří si vytvořili vlastní systém zákonitostí své tvorby a kteří pouze z niterných důvodů a ze souvislostí a okolností známých jen jim samým vytvářejí svou osobní hodnotovou škálu, a zcela se tak vymykají zažitým způsobům jak nahlížet na umění.


Art brut tak lze chápat jako označení pro původní, syrovou, rozumem primárně nekorigovanou, spontánní uměleckou tvorbu, především výtvarnou.MIHCAL je holt umělec z kategorie brutálních …